• شماره تماس

  02188822422 - 02188827865

 • آدرس

  تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف

بمنظور دریافت خدمات مشاوره ای و رزرو وقت قبلی با ما در تماس باشید. مشاوره تلفنی

خدمات ما

دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، عضو موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران عضو موسسۀ قانونگذاری تطبیقی فرانسه

 • خانواده
 • قرارداد ها
 • ملکی
 • کیفری
 • ارث و انحصار وراثت
 • ثبت شرکت ها
معرفی خدمات

جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرا

جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرا

1395-01-17
اطلاعات بیشتر

جلد دوم کتاب آیین دادرسی مدنی فرانسه م منتشر شد

جلد دوم کتاب آیین دادرسی مدنی فرانسه م منتشر شد

1394-09-08
اطلاعات بیشتر

اجرای موثر رای و آیین اجرای محکومیت مالی منتشر شد

اجرای موثر رای و آیین اجرای محکومیت مالی منتشر شد

1394-09-08
اطلاعات بیشتر

رأی وحدت رویه شماره 742 ـ 6 5 1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی

رأی وحدت رویه شماره 742 ـ 6 5 1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی

1394-07-12
اطلاعات بیشتر

رای وحدت رویه به شماره 741-1394 3 26هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی

رای وحدت رویه به شماره 741-1394 3 26هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی

1394-07-12
اطلاعات بیشتر

قضا زدایی در پیگیری دعاوی مربوط به ثبت احوال

قضا زدایی در پیگیری دعاوی مربوط به ثبت احوال

1394-05-09
اطلاعات بیشتر

آخرین اخبار وقایع

رابطۀ میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت

رابطۀ میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت
رابطۀ میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت
مطالعه بیشتر
رابطۀ میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت

رای وحدت رویه شماره 740 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تعیین میزان دیه از بین بردن طحال

رابطۀ میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت

آیین دادرسی مدنی فرانسه به فارسی جلد دوم حاوی دفتر دوم تا ششم

رابطۀ میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت

تاملی بر تبصرۀ مادۀ 48 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394

رابطۀ میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت

تحولات وکالت دادگستری و کانون وکلا؛ از تبعیت به استقلال، از استقلال به‌ تبعیت؟

رابطۀ میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت

تحلیل نظرات مشورتی پیرامون نقض تکلیف علی الحساب مالیاتی وکلا

رابطۀ میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت

نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی

مشاهده عنوان های بیشتر

قوانین و مقررات و طرح ها و لوایح مربوط به وکالت دادگستری

لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی ارسالی از دولت به تاریخ 30 شهریور 1393

لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی ارسالی از دولت به تاریخ 30 شهریور 1393
لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی ارسالی از دولت به تاریخ 30 شهریور 1393
مطالعه بیشتر
لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی ارسالی از دولت به تاریخ 30 شهریور 1393

از نظام نامه اساسی وکلا مصوب 1300

لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی ارسالی از دولت به تاریخ 30 شهریور 1393

قانون وکالت مصوب 25 بهمن ماه 1315

لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی ارسالی از دولت به تاریخ 30 شهریور 1393

پیش نویس لایحه قانون وکالت دادگستری منتسب به وکلا

لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی ارسالی از دولت به تاریخ 30 شهریور 1393

لایحه جامع وکالت رسمی پیشنهاد قوه قضاییه 1391

لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی ارسالی از دولت به تاریخ 30 شهریور 1393

از قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307

لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی ارسالی از دولت به تاریخ 30 شهریور 1393

لایحۀ جامع وکالت رسمی مصوب 9 5 1392 هیات وزیران با تغییرات کمیسیون‌های اصلی و فرعی دولت

مشاهده عنوان های بیشتر

قوانین

قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده
قانون حمایت خانواده
مطالعه بیشتر
قانون حمایت خانواده

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

قانون حمایت خانواده

قانون مجازات اسلامی جدید

قانون حمایت خانواده

آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانون حمایت خانواده

بخشنامه رئیس قوه قضائیه در مورد مادۀ 6 قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی

قانون حمایت خانواده

قانون امور گمرکی

قانون حمایت خانواده

قانون نظارت بر رفتار قضات

مشاهده عنوان های بیشتر

آراءوحدت رویه

رأی وحدت رویه شماره 742 ـ 6 5 1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی

رأی وحدت رویه شماره 742 ـ 6 5 1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی
رأی وحدت رویه شماره 742 ـ 6 5 1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی
مطالعه بیشتر
رأی وحدت رویه شماره 742 ـ 6 5 1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی

رای وحدت رویه به شماره 741-1394 3 26هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی

رأی وحدت رویه شماره 742 ـ 6 5 1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی

رای وحدت رویه شماره 740 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تعیین میزان دیه از بین بردن طحال

رأی وحدت رویه شماره 742 ـ 6 5 1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی

رای وحدت رویه شماره 735 هیات عمومی دیوان عای کشور، موضوع تغییر قاضی صادر کننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود

رأی وحدت رویه شماره 742 ـ 6 5 1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی

عیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع

رأی وحدت رویه شماره 742 ـ 6 5 1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی

رأی وحدت رویه شماره 733 مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهد

رأی وحدت رویه شماره 742 ـ 6 5 1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی

رأی وحدت رویه شماره 732 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت شماره8284 152 11

مشاهده عنوان های بیشتر

رویۀ قضایی

در صورت نقض رای و ارجاع به هیات هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود

در صورت نقض رای و ارجاع به هیات هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود
در صورت نقض رای و ارجاع به هیات هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود
مطالعه بیشتر
در صورت نقض رای و ارجاع به هیات هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود

صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی

در صورت نقض رای و ارجاع به هیات هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود

رای شعبه دیوان‌ عالی کشور اظهارات متهمان در پرونده علیه متهم دیگر حجیت شرعی ندارد

مشاهده عنوان های بیشتر

تک نوشته ها

تاملی بر تبصرۀ مادۀ 48 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394

تاملی بر تبصرۀ مادۀ 48 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394
تاملی بر تبصرۀ مادۀ 48 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394
مطالعه بیشتر
تاملی بر تبصرۀ مادۀ 48 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394

اصل تسلط طرفین و یک تجربۀ نویافته

تاملی بر تبصرۀ مادۀ 48 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394

کاخ دادگستری، معماری و نحوه ساخت

تاملی بر تبصرۀ مادۀ 48 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394

اداره جریان دادرسی؛ نقدی بر مواد 2 و 3 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه

تاملی بر تبصرۀ مادۀ 48 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394

مفهوم مادی و حقوقی ابلاغ صحیح و رعایت اصل رسیدگی ماهیتی در دو درجه و اصل رعایت حقوق دفاعی نقد تصمیم شمارۀ 729-24 5 1385 صادره از شعبۀ هجدهم

تاملی بر تبصرۀ مادۀ 48 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394

بررسی تعداد 161 رای از آراء شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان تهران

تاملی بر تبصرۀ مادۀ 48 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394

دربارۀ نظارت دیوان عالی کشور بر اعمال صحیح قوانین در محاکم

مشاهده عنوان های بیشتر

مقالات و پژوهش ها

جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرا

جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرا
جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرا
مطالعه بیشتر
جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرا

قضا زدایی در پیگیری دعاوی مربوط به ثبت احوال

جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرا

رابطۀ میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت

جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرا

تحولات وکالت دادگستری و کانون وکلا؛ از تبعیت به استقلال، از استقلال به‌ تبعیت؟

جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرا

تحلیل نظرات مشورتی پیرامون نقض تکلیف علی الحساب مالیاتی وکلا

جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرا

نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی

جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرا

نقش وکیل دادگستری در حقوق امروز

مشاهده عنوان های بیشتر

حقوق تطبیقی

MĀDAYĀN Ī HAZĀR DĀDESTĀN (Book of a Thousand Judgements), Pahlavi Law-Book from the late Sasanian period (first half of the seventh century) MĀDAYĀN Ī HAZĀR DĀDESTĀN (Book of a Thousand Judgements), Pahlavi Law-Book from the late Sasanian p

MĀDAYĀN Ī HAZĀR DĀDESTĀN (Book of a Thousand Judgements), Pahlavi Law-Book from the late Sasanian period (first half of the seventh century) MĀDAYĀN Ī HAZĀR DĀDESTĀN (Book of a Thousand Judgements), Pahlavi Law-Book from the late Sasanian p
MĀDAYĀN Ī HAZĀR DĀDESTĀN (Book of a Thousand Judgements), Pahlavi Law-Book from the late Sasanian period (first half of the seventh century) MĀDAYĀN Ī HAZĀR DĀDESTĀN (Book of a Thousand Judgements), Pahlavi Law-Book from the late Sasanian p
مطالعه بیشتر
مشاهده عنوان های بیشتر

اخبار

پاسخ 8 تن از مراجع تقلید به استفتائی درباره انتشار صدا یا تصویر افراد بدون اجازه آنها

پاسخ 8 تن از مراجع تقلید به استفتائی درباره انتشار صدا یا تصویر افراد بدون اجازه آنها
پاسخ 8 تن از مراجع تقلید به استفتائی درباره انتشار صدا یا تصویر افراد بدون اجازه آنها
مطالعه بیشتر
پاسخ 8 تن از مراجع تقلید به استفتائی درباره انتشار صدا یا تصویر افراد بدون اجازه آنها

راهبرد و اهداف برنامه پنج‌ ساله قوه قضائیه 1394-1390

پاسخ 8 تن از مراجع تقلید به استفتائی درباره انتشار صدا یا تصویر افراد بدون اجازه آنها

اعتراض شدید

پاسخ 8 تن از مراجع تقلید به استفتائی درباره انتشار صدا یا تصویر افراد بدون اجازه آنها

رئیس دیوان عالی اعلام کرد کاهش رسیدگی به پرونده جرائم خاص از پنج سال به هفت روز

پاسخ 8 تن از مراجع تقلید به استفتائی درباره انتشار صدا یا تصویر افراد بدون اجازه آنها

حق الوکاله وکیل در دوران ساسانیان

پاسخ 8 تن از مراجع تقلید به استفتائی درباره انتشار صدا یا تصویر افراد بدون اجازه آنها

استناد به ماده 1085 قانون مدنی راجع به حق حبس زوجه

پاسخ 8 تن از مراجع تقلید به استفتائی درباره انتشار صدا یا تصویر افراد بدون اجازه آنها

جشنواره رای برتر

مشاهده عنوان های بیشتر

دانشگاه و دروس

پاسخ نامه درس آیین دادرسی مدنی 3 25 10 1392

پاسخ نامه درس آیین دادرسی مدنی 3 25 10 1392
پاسخ نامه درس آیین دادرسی مدنی 3 25 10 1392
مطالعه بیشتر
پاسخ نامه درس آیین دادرسی مدنی 3 25 10 1392

پاسخنامه آزمون ادله اثبات دعوا 16 10 1392

پاسخ نامه درس آیین دادرسی مدنی 3 25 10 1392

پاسخ نامه درس آیین دادرسی مدنی 1 21 10 1392

پاسخ نامه درس آیین دادرسی مدنی 3 25 10 1392

پاسخنامه درس آیین دادرسی مدنی 2

پاسخ نامه درس آیین دادرسی مدنی 3 25 10 1392

دعوای متقابل نوشته آقای دکتر غمامی

پاسخ نامه درس آیین دادرسی مدنی 3 25 10 1392

دعوای متقابل نوشته آقای دکتر جواد واحدی

مشاهده عنوان های بیشتر

آخرین مطالب وکالت آنلاین

رای شماره 3162 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 3162 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۳۱۶۲ مورخ ۹۸ ۱۱ ۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه بیشتر
نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

ابطال و اصلاح سند مالکیت

ابطال و اصلاح سند مالکیت

آشنایی با جرایم تکدی گری ، کلاشی و ولگردی

آشنایی با جرایم تکدی گری ، کلاشی و ولگردی

آیا مهریه بخشیده شده را می توان پس گرفت؟

آیا مهریه بخشیده شده را می توان پس گرفت؟

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

عدول دادستان از کیفرخواست در صورت گذشت شاکی

عدول دادستان از کیفرخواست در صورت گذشت شاکی

صدور قرار موقوفی تعقیب در دو جرم توهین و افترا

صدور قرار موقوفی تعقیب در دو جرم توهین و افترا

مجلس باید تکلیف قرنطینه را مشخص می کرد اما تعطیل شد

مجلس باید تکلیف قرنطینه را مشخص می کرد اما تعطیل شد

رای وحدت رویه شماره 787 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 787 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 786 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 786 هیات عمومی دیوان عالی کشور

چه جرائمی در گواهی سوپیشینه ثبت و مانع استخدام می شوند ؟

چه جرائمی در گواهی سوپیشینه ثبت و مانع استخدام می شوند ؟

مجازات قمار و شرط بندی در فضای مجازی چیست ؟

مجازات قمار و شرط بندی در فضای مجازی چیست ؟

مشاهده عنوان های بیشتر