آیین دادرسی مدنی فرانسه به فارسی جلد دوم حاوی دفتر دوم تا ششم

آیین دادرسی مدنی فرانسه به فارسی جلد دوم حاوی دفتر دوم تا ششم

پیشگفتار

ترجمۀ «کد آیین دادرسی مدنی» فرانسه به عون و قوۀ الهی کامل گردید. اثر حاضر جلد دوم کتاب «آیین دادرسی مدنی فرانسه» است که پیش از این از سوی شرکت سهامی انتشار، به طبع رسید. در این جلد نیز به روش جلد نخستین، کوشش شد ادامۀ کد، یعنی دفترهای 2 تا 6 آن، ترجمه یا به تعبیر اینجانب در چاپ دوم جلد نخست «تفسیر» شود. همچنین، بر پایۀ همان روش، سه مقدمه برای این جلد نوشته شد با عناوینی همچون «اصول دادرسی در آینۀ آیین: سخنی دربارۀ ساختار آیین دادرسی مدنی فرانسه»، «دادرسی مدنی در میانِ حقوق عمومی و حقوق اختصاصی، حقوق ذاتی و حقوق آیینی» و «آشنایی با مراجع قضایی مدنی فرانسه» که دو مقدمۀ اول، به ترتیب نوشتۀ دکتر مجید غمامی و پروفسور لوییک کادیه است و مقدمۀ آخر به قلم راقم این سطور تهیه شده است. هدف و مقصود این مقدمه­ها مانند مقدمه­های جلد نخست، دادن اطلاعات بیشتر به خوانندۀ ایرانی از نظام حقوقی فرانسه است. آن چه بایسته است در مورد کد آیین دادرسی مدنی فرانسه و ماهیت و نقش آن گفته شود، در این مقدمه­ها تبیین شده است. امیدوارم قضات، وکلا، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران و مولفان، همانند الطافی که نسبت به جلد نخست این اثر مبذول داشتند، با مطالعه و بررسی و نقد، نگارنده را مسرو و ممنون کنند.

در پایان از سرور معظم جناب استاد حسن محجوب، مدیرعامل محترم شرکت سهامی انتشار، امیر راسخی نژاد، دوست پرتلاش، آقای محمدرضا فردپارسا محقق محترم و مسلط به حقوق فرانسه به پاس قبول زحمت نشر و محبت­ و یاری و از همسرم سرکار خانم یعقوب نیا، وکیل دادگستری، به پاس تمام همراهی­ها، همدلی­ها و از خودگذشتگی­ها تشکر کنم. واجب است تاکید کنم که در تکمیل ترجمۀ بخش داوری این اثر و مقررات مربوط به شورای کارگران و کارفرمایان، آقای فردپارسا دخالت مستقیم و بسیار مفیدی داشتند که سپاسگزاری مجدد اینجانب از ایشان را لازم می­کند.

 

حسن محسنی*

استادیار دانشگاه تهران

عضو انجمن بین­ المللی حقوق دادرسی

عضو انجمن آیین دادرسی مدنی ایران

تهران – 11/11/1393

 

*  hmohseny@ut.ac.ir  / www.datistan.com