رئیس دیوان عالی اعلام کرد کاهش رسیدگی به پرونده جرائم خاص از پنج سال به هفت روز

رئیس دیوان عالی اعلام کرد کاهش رسیدگی به پرونده جرائم خاص از پنج سال به هفت روز

 

به نقل از ماوی نیوز :

رئیس دیوان عالی اعلام کرد: کاهش رسیدگی به پرونده جرائم خاص از پنج سال به هفت روز

رئیس دیوان عالی کشور گفت: پرونده های خاص و جرائم خاص گاهی حتی پنج سال در دیوان عالی کشور معطل می ماند ولی اکنون پرونده جرائم خاص در این دیوان بعد از هفت روز رسیدگی می شود

 

رئیس دیوان عالی کشور گفت: پرونده های خاص و جرائم خاص گاهی حتی پنج سال در دیوان عالی کشور معطل می ماند ولی اکنون پرونده جرائم خاص در این دیوان بعد از هفت روز رسیدگی می شود. 
به گزارش مهر، آیتالله محسنیگرکانی در همایش بزرگداشت هفته قوه قضائیه گفت: منسب قضا الهی است و این منسب به پیامبر اکرم(ص) نیز منتقل شده است.
وی افزود: پیامبر منسب های متعددی نیز داشت. او مجاهد، مبلغ، ناصح امین و قاضی بود. خداوند به پیامبر می گوید مردم از قضاوت تو ناراحت و نگران نشوند البته به این معنا نیز هست که اگر برخی از مردم از قضاوت قضات نگران شدند، قضات ناراحتی به خود راه ندهند. اگر حق را پیدا کردید به آن رای داده و نگران نباشید؛ چون امام صادق (ع) هم این رای را امضا می کند.
وی افزود: پیامبر اکرم (ص) روزی بین دو نفر قضاوت کرد که یکی از آنها انصاری و دیگری از اقوامش بود. مرد انصاری که از نتیجه این قضاوت ناراضی بود گفت شما چون طرف دعوی از اقوامتان بوده به آن رای دادید. پیامبر اکرم از این موضوع ناراحت شد و خداوند پیامبرش را دلداری داد و آیه ای نازل کرد که بنابر آن اگر کسی نماز و همه تکالیفش را انجام بدهد اما دادرسی رسول اکرم را نپذیرد عبادت او ذره ای تاثیر نخواهد داشت. ملاک قضاوت پیامبر بررسی شده است و فقیه بودن پیامبر جای نگرانی نداشت.