قانون نحوه اصلاح کانونهای وکلاء دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب 16 7 1370 و قانون اصلاح ماده یک قانون نحوه اصلاح کانونهای وکلاء دادگستری 29 2 137

قانون نحوه اصلاح کانونهای وکلاء دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب 16 7 1370 و قانون اصلاح ماده یک قانون نحوه اصلاح کانونهای وکلاء دادگستری 29 2 137

قانون نحوه اصلاح کانونهای وکلاء دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/7/1370 و قانون اصلاح ماده یک قانون نحوه اصلاح کانونهای وکلاء دادگستری 29/2/1372

ماده 1 ـ به منظور اصلاح کانونهای وکلاء دادگستری جمهوری اسلامی ایران هیأت بازسازی کانونهای وکلاء مرکب از 6 نفر از وکلاء دادگستری و سه‌نفر از قضات شاغل به انتخاب رئیس قوه قضائیه برای مدت یک سال تعیین می‌شوند که مأمور اجرای این قانون می‌باشند. به منظور تسریع در رسیدگی،‌هیأت متشکل از سه شعبه مستقل هر یک با عضویت دو نفر وکیل و یک نفر قاضی خواهد بود. رئیس شعبه اول ریاست اداری بر شعب سه‌گانه را دارد.

‌تبصره 1 ـ هیأت مزبور آیین‌نامه نحوه رسیدگی و تشکیل جلسات و صدور رأی را ظرف یک ماه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهند‌رساند.

‌تبصره 2 ـ تا پایان مهلت اجرای این قانون انتخاب هیأت مدیره کانونهای وکلاء متوقف و بلافاصله پس از آن برگزار خواهد شد.

‌ماده 2 ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، ارگانها و دستگاههای عمومی کشور موظفند در ارائه اطلاعات مورد در خواست در مهلتی که از طرف هیأت‌تعیین می‌شود، همکاری نمایند.

‌ماده 3 ـ وکلاء می‌توانند هنگام رسیدگی در شعبه حضور یابند و از خود دفاع کرده یا لایحه ارسال دارند.

‌ماده 4 ـ موارد رد دادرس در مورد این قانون لازم‌الاجراست و در صورت وجود موارد رد پرونده وکیل مربوطه به شعبه دیگر هیأت احاله می‌گردد.

‌ماده 5 ـ شعب رسیدگی‌کننده در موارد زیر حکم به انفصال دائم از وکالت دادگستری می‌دهند:

 

‌الف ـ شاغلین مشاغل زیر در رژیم سابق.

1 ـ وزراء رژیم قبل و معاونین آنها، نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا بعد از خرداد 1342، سفراء و استانداران بعد از خرداد 1342 و مجلس‌مؤسسان سابق.

2 ـ مأمورین و منابع ساواک منحله.

3 ـ دبیران حزب منحله رستاخیز در سطح شهرستان، استان و همچنین مقامات بالاتر حزب.

4 ـ عضویت در تشکیلات فراماسونری و سازمانهای وابسته به آن و عوامل صهیونیسم.

5 ـ افرادی که موجب تحکیم و تقویت مبانی رژیم گذشته بوده‌اند.

6 ـ افرادی که از امکانات کانون وکلاء برای پیشبرد اهداف حزب رستاخیز و رژیم گذشته استفاده کرده‌اند.

ب ـ کسانی که به اتهام یکی از جرائم زیر محکومیت قطعی یافته‌اند:

1 ـ افرادی که علیه جمهوری اسلامی قیام یا فعالیت مؤثر به نفع گروههای غیر قانونی کرده‌اند.

2 ـ عضویت در سازمانهای جاسوسی به نفع بیگانگان قبل یا بعد از انقلاب اسلامی.

3 ـ همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه جمهوری اسلامی یا افشاء اسرار و اسناد سری کشور.

4 ـ قاچاق، ارتشاء، اختلاس،‌کلاهبرداری، سرقت، جعل، جرائم منافی عفت و شرب خمر.

ج ـ کسانی که مشمول یکی از موارد ذیل هستند:

1 ـ اشتهار به فساد اخلاق.

2 ـ اعتیاد به مشروبات الکلی و مواد مخدر.

3 ـ ارتکاب اعمال و رفتار خلاف شرافت و حیثیت و شؤون شغل وکالت.

4 ـ عضویت در فرق ضاله یا عضویت در سازمانهایی که مرامنامه آن مبتنی بر نفی ادیان الهی باشد.

5 ـ بقاء مستمر بر عضویت و هواداری تشکیلاتی از گروههای غیر قانونی پس از اعلام غیر قانونی بودن آنها.

‌ماده 6 ـ آراء شعب که مبنی بر انفصال وکیل باشد ظرف ده روز قابل تجدید نظر خواهی محکوم علیه در دادگاه عالی انتظامی قضات است و تا ‌صدور رأی در دادگاه مزبور به هر حال وکیل محکوم علیه ممنوع‌الوکاله خواهد بود.

‌تبصره ـ دادگاه عالی انتظامی قضات طبق این قانون و خارج از نوبت ظرف سه ماه به تقاضاهای تجدید نظر رسیدگی و رأی قطعی صادر می‌نماید.

‌ماده 7 ـ این قانون از تاریخ 1370.7.16 لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ شانزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ 1370716 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی

ماده واحده ـ مهلت مذکور در ماده 1 قانون نحوه اصلاح کانونهای وکلاء دادگستری جمهوری اسلامی ایران از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌مدت دو سال دیگر تمدید می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب ‌و در تاریخ 1372.2.29 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی‌اکبر ناطق نوری