اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب1334مصوب27 3 1388

اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب1334مصوب27 3 1388

اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب1334مصوب27/3/1388

 ماده1ـ واژه‌ها و عبارات اختصاری بکار رفته در این آئین‌نامه به شرح ذیل تعریف می‌شود:

1) کانون: کانون وکلای دادگستری.

 2) قانون : قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب1333 با اصلاحات بعدی

3) آئین‌نامه: آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء 1334 (موضوع ماده22 لایحه قانون استقلال کانون وکلاء)

الف ـ آزمون، کارآموزی، صدور پروانه وکالت

ماده2ـ پذیرش وکیل از طریق برگزاری آزمون کتبی و شفاهی با حضور نماینده یا نمایندگان قوه قضائیه انجام می‌شود. منابع سئوالات امتحانی از دروس حقوقی و فقهی در مقطع کارشناسی خواهدبود که عبارتند از: دروس حقوق تجارت ـ حقوق جزای عمومی ـ حقوق جزای اختصاصی ـ حقوق مدنی ـ آئین‌ دادرسی مدنی ـ آئین دادرسی کیفری ـ امور حسبی ـ حقوق ثبت ـ فقه در حد تحریرالوسیله امام خمینی (ره). ماده3ـ تعداد کارآموزان وکالت براساس اعلام نیاز دادگستری­های استان­ها و شهرستان­ها و برپایه تعداد پرونده‌های جریانی با توجه به اجباری شدن حضور وکیل در پرونده‌ها به موجب آئین‌نامه مادتین 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری می‌باشد و اتخاذ تصمیم در این موضوع به عهده کمیسیون تبصره 1 ماده1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 است.

تبصره ـ در صورتی که کانون از اجرای تصمیم کمیسیون استنکاف نماید یا قادر به اجرای تصمیم کمیسیون نباشد، قوه قضائیه می‌تواند رأساً نسبت به جذب و پذیرش وکلاء اقدام نماید و کانون موظف به همکاری می‌باشد.

 ماده7ـ داوطلبین موظفند محل مورد تقاضای خدمت خود را در مدارک موردنیاز برای آزمون تعیین کنند و تغییر این محل ممکن نخواهدبود مگر به موجب تصمیم هیأت رسیدگی به نقل و انتقالات براساس همین آئین‌نامه

. ماده9ـ نظارت بر حُسن اجرای آزمون و رعایت ضوابط مندرج در قانون و این آیین‌نامه بر عهده هیأت ماده 11 همین آئین‌نامه می‌باشد

 ماده10ـ شرایط متقاضیان وکالت همان است که در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تصریح شده است. کانونهای وکلاء استعلامات لازم را از سازمان پزشکی قانونی و اداره کل سجل کیفری، هیأت مرکزی گزینش قوه قضائیه و عنداللزوم وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و کارگزینی محل خدمت قبلی متقاضی بعمل می‌آورند و مراجع مذکور مکلفند ظرف دو ماه به استعلامات پاسخ دهند و در صورت عدم وصول پاسخ از مرجع اخیرالذکر شروع کارآموزی بلامانع است. ولی چنانچه پاسخ استعلامات در هر مرحله واصل و فقدان شرایط وکالت برای کارآموز محرز گردد، پروانه وکالت کارآموزی لغو می‌شود. مفاد ماده 3 قانون کیفیت اخذ پروانه در برگزاری آزمون لازم‌الاجراء است

  تبصره ـ درخصوص قضات نیازی به استعلام و اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد از مراجع ذیربط نمی‌باشد. فقط از حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه استعلام به عمل خواهدآمد.

 ماده11ـ احراز صلاحیتهای مندرج در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری بعهده هیأتی متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل خواهدبود که سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل آن از بین حقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از وکلاء و به پیشنهاد هیأت مدیره کانون و تأیید رئیس قوه قضائیه منصوب خواهندشد. اتخاذ تصمیم در این کمیسیون با اکثریت آراء معتبر است. این هیأت می‌تواند در صورت فقدان هر یک از شرایط مذکور در کارآموزان و وکلاء نسبت به سلب صلاحیت آنان اقدام نماید

 ماده15ـ نتایج علمی و عملی کارآموزی وکالت در کمیسیونی متشکل از پنج نفر وکیل با ده سال سابقه وکالت و یا پنج سال سابقه قضاوت ارزیابی می‌شود. امضای حداکثر سه نفر از کمیسیون فوق در ذیل هر پرونده کافی است و نظر اکثریت ملاک خواهدبود. این اعضا توسط هیأت ماده11 همین آئین‌نامه انتخاب می‌شوند

تبصره ـ اختبار از کارآموزان وکالت در پایان دوره تحت نظارت کمیسیون مذکور انجام می‌شود. تاخیر در اختبار فقط در مدت یک ماه مجاز است

ماده17ـ توقیع پروانه وکالت دادگستری بعهده معاون اول قوه‌قضائیه یا نماینده رسمی رئیس قوه قضائیه می‌باشد و پروانه پس از انجام تحلیف به کارآموز تحویل داده می‌شود.
ماده18ـ پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم به متقاضی مشارالیه باید در حضور نماینده قوه قضائیه و ریاست کانون و لااقل یک نفر از اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل قسم یاد کرده و در صورتمجلس قسم و قسم‌نامه را امضاء نماید: « دراین موقع که می‌خواهم به شغل شریف وکالت نایل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد می‌کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاری و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جویی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسم‌نامه را امضاء می‌نمایم.»

 تبصره ـ در صورتی که وکیل در خارج از محل کانون باشد در حضور رئیس عالیترین دادگاه محل اقامت خود و دو نفر از وکلای آن محل به دعوت رئیس دادگاه باید قسم یاد نماید و اگر در محل وکیل نباشد در حضور رئیس دادگاه قسم یاد خواهدکرد.

 ب ـ تشکیلات، هیأت مدیره و انتخابات

 ماده24ـ حداقـل چهارماه قبل از انقضای هر دوره هیأت ماده 11 به عنـوان هیأت « نظارت بر انتخابات» تشکیل جلسه داده و اعلامیه ثبت نام از متقاضیان عضویت هیأت مدیره را منتشر می‌نماید.

 ماده25ـ داوطلبین عضویت در هیأت مدیره ظرف یک هفته پس از اعلام شخصاً در محل تعیین شده توسط هیأت نظارت بر انتخابات ثبت نام می‌نمایند. کانون اسامی وکلایی که حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارند ظرف مدت مذکور به هیأت نظارت اعلام خواهد کرد.

ماده26ـ شرایط و نحوه انتخابات:

 الف ـ شرایط انتخاب شوندگان: همان است که در ماده 2 و 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 تعیین شده است و مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها دادگاه عالی انتظامی قضات است که مکلف است ظرف دوماه پس از اعلام اسامی نامزدها از طرف کانون ضمن استعلام سوابق داوطلبان از مراجع ذیربط از جمله وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌قضائیه، اداره سجل کیفری و دادسرای عمومی و انقلاب صلاحیت آنان را بررسی و به کمیسیون مسئول نظارت بر انتخابات اعلام نماید. رئیس قوه‌قضائیه یک یا چندنفر از رؤسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات را برای انجام این امر معرفی خواهد نمود.

ب ـ نحوه انتخابات: هیأت نظارت اسامی افراد واجد شرایط که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار گرفته‌است را به همراه زمان و مکان انتخابات تا دهم بهمن ماه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی و در پایگاه اینترنتی کانون اعلام می‌نماید. فاصله بین انتشار آگهی و روز جلسه نباید کمتر از بیست روز باشد یک نسخه از آگهی برای وکلایی که حق انتخاب کردن دارند ارسال می‌شود.

ماده28ـ در وقت مقرر جلسه هیأت عمومی با حضور هر عده که حاضر شده باشند تشکیل و بدواً هیأت نظارت صندوق ضبط آرا را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضرین ارایه داده آن را لاک و مهر می‌نماید و بعد شروع به اخذ آرا می‌کند و هیچگونه اظهار یا اقدام دیگری در جلسه هیأت عمومی جائز نیست و تبلیغ به موافقت یا مخالفت اشخاص به کلی ممنوع است.

 ماده29ـ انتخاب جمعی و مخفی است و باید رأی روی اوراقی که به مهر هیأت نظارت رسیده نوشته شود و رأی دهنده پس از ارایه پروانه وکالت رأی خود را در صندوق آرا بیندازد و در صورت اسامی واجدین شرایط انتخاب کردن مقابل اسم خود را امضاء نماید. با هر دفترچه وکالت تنها از صاحب آن و یک رای اخذ می‌شود. 

 ماده31ـ پس از اتمام اخذ آرا اگر وقت کافی باشد شروع به قرائت آن می‌شود و الا هیأت نظارت صندوق را لاک و مهر کرده و روز بعد شروع به استخراج می‌نماید و بر هر ورقه که قرائت شود مهر قرائت شد حک و برگه ضبط خواهدشد.
 ماده33ـ آرا قرائت شده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هیأت نظارت لاک و مهر شده و تا انقضاء مدت شکایت یا حصول نتیجه شکایت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتیاج، مورد رسیدگی واقع شود و بعد ابطال خواهدشد.

ماده36ـ مرجع رسیدگی به شکایات هیأت نظارت بر انتخابات است هیات مذکور مکلف است ظرف سه روز به شکایات رسیدگی و نظر خود را در محل اخذ آرا اعلام نماید. در صورت وقوع تقلب در انتخابات در صورتیکه قابل تدارک و جبران نباشد، انتخابات ابطال و تجدید می‌گردد.

 ماده37ـ کسی که به تصمیم هیأت نظارت معترض است می‌تواند بوسیله دفتر کانون به شعباتی از دادگاه انتظامی که در ماده 26 تعیین شده شکایت نماید.

 ماده38ـ پس از اتمام انتخابات و تعیین نتیجه قطعی، رئیس هیأت نظارت اسامی منتخبین را اعلام و آنان را برای تشکیل هیأت مدیره قبل از تاریخ هفتم اسفندماه دعوت می‌نماید. منتخبین به ترتیب حائزین بیشترین آراء به سمت رئیس و نواب رئیس و منشی‌ها و بازرسین بالحاظ شرایط ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تعیین می‌شوند.

 ماده43ـ کانون‌های وکلاء موظفند بطور مستمر نسبت به بازرسی دفاتر وکلاء و ارزیابی نحوه اداره دفاتر درخصوص دعوت مردم به صلح و سازش، ارائه مشاوره حقوقی صحیح، داشتن بایگانی منظم و منسجم و پاسخگویی منطقی و مستدل به مردم و رعایت سایر نظامات شغلی اقدام لازم را بعمل آورند و بطور سالانه گزارشات بازرسیها و تخلفات ارتکابی و مجازاتهای انتظامی را به قوه‌قضائیه منعکس نمایند.

ج ـ وظایف و اختیارات وکیل

ماده45ـ پوشش و لباس وکلاء در محیط دادگاهها و محل کار (دفتر) باید مناسب شأن ایشان و منزلت حرفه‌ای وکالت باشد. بویژه بانوان وکیل نسبت به خود و موکلین ملزم به حفظ عفاف و حجاب کامل اسلامی و رعایت سادگی و متانت در محیط دادگستری، دفاتر، زندانها، دفتر کار و در حین ملاقات با موکلین می‌باشند و محاکم مکلفند از پذیرش وکلایی که رعایت شئون وکالت و ضوابط اسلامی و پوشش مناسب را نمی‌نمایند خودداری کنند.

 ماده 46 ـ  وکلاء ضامن امنیت اخلاقی دفتر کار خود میباشند، لذا دفاتر آنها نباید محل مراودات یا رفتارهای غیرقانونی باشد همچنین نسبت به رعایت موازین شرعی و پوشش مناسب و رعایت عفاف و تقوی در دفتر کار مسئول میباشند.

د ـ مرجع انتظامی، تخلفات و مجازاتهای انتظامی

ماده 57 ـ  مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه وکلاء دادگاه انتظامی وکلاء وفق ماده 14 لایحه قانونی میباشد و مرجع تجدیدنظر از احکام آن یک یا چند شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات با انتخاب رئیس قوه قضائیه میباشد و رأی دادگاه مزبور قطعی است.

  ماده 67 ـ مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی و دادستان و معاونین ایشان و رؤسا و اعضای شعب و کمیسیونها راجع به انجام وظایفشان هیأتمدیره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده میشود که به ترتیب مقرر در ماده 21 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء عمل شود.

  ماده 72 ـ نسبت به احکام دادگاه انتظامی وکلاء رئیس کانون و دادستان و سایر اشخاص و مقامات مذکور در ماده 15 و 16 لایحه استقلال کانون و نسبت به احکام مجازات از درجه چهار به بالا محکومعلیه در ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ میتواند از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست تجدیدنظر نماید و دادگاه مزبور رسیدگی کرده، در صورت عدم ورود اعتراض حکم را تأیید والا حکمی را که به نظر خود مقتضی میداند صادر مینماید.

هـ ـ نقل و انتقال وکلاء

ماده90ـ نقل و انتقال به غیر از تهران و مرکز استان:

 ـ نقل و انتقال بین شهرهای همان استان، با موافقت کانون وکلای هر استان برای دو بار در طول مدت وکالت و در صورت موافقت رئیس دادگستری هر دو شهرستان بلامانع است.

ـ نقل و انتقال  بین شهرهای دو استان هم سطح با موافقت کانون وکلای هر استان، برای یک بار در طول مدت وکالت در صورت موافقت رئیس دادگستری هر دو شهرستان بلامانع است.

ـ نقل و انتقال بین شهرهای دو استان غیرهم سطح غیر از استان تهران با موافقت کانون وکلای مربوطه برای یک بار در طول مدت وکالت در صورت موافقت رئیس دادگستری هر دو شهرستان بلامانع است.

ـ کارآموزی فقط در حوزه قضائی انتخابی مجاز می‌باشد و نقل و انتقال در مرحله کارآموزی ممنوع است.

و ـ درجه بندی وکلاء:

ماده 94ـ وکلاء به ترتیب زیر درجه‌بندی می‌شوند:

1ـ وکیل درجه یک که حق قبول وکالت در تمامی مراجع قضایی و دادن مشاوره حقوقی در تمامی دعاوی را دارد.

 2ـ وکیل درجه دو حق قبول وکالت در دادگاه کیفری استان و دیوانعالی کشور را ندارد.
 ماده95ـ شرایط ترفیع پایه دو به یک آن است که وکیل حائز شرایط عمومی وکالت بوده، گواهی حُسن‌خدمت وی به تصدیق رئیس کل دادگستری شهرستان محل اقامت وی برسد. همکاری مستمر وکیل با واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضایی وی تأیید شود و تمدید دو سالانه بطورمنظم انجام شده باشد. درصورتیکه وکیل کارنکرده باشد، ترفیع نخواهد داشت. مدت تعلیق، مرخصی، تودیع، انفصال در سنوات وی محاسبه نمی‌شود. 

 ماده99ـ این آئین‌نامه در اجرای ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب1333 در 99ماده و 12 تبصره و بنا به پیشنهاد کانونهای وکلای دادگستری با اصلاحات انجام‌شده در تاریخ 27/3/1388 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود‌هاشمی شاهرودی