• شماره تماس

    02188822422 - 02188827865

  • آدرس

    تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف

مطالب و مقالات بخش مقالات و پژوهش ها

جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرا

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرا

جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرا

ادامه مطلب ...

قضا زدایی در پیگیری دعاوی مربوط به ثبت احوال

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
قضا زدایی در پیگیری دعاوی مربوط به ثبت احوال

قضا زدایی در پیگیری دعاوی مربوط به ثبت احوال

ادامه مطلب ...

رابطۀ میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
رابطۀ میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت

رابطۀ میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت

ادامه مطلب ...

تحولات وکالت دادگستری و کانون وکلا؛ از تبعیت به استقلال، از استقلال به‌ تبعیت؟

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
تحولات وکالت دادگستری و کانون وکلا؛ از تبعیت به استقلال، از استقلال به‌ تبعیت؟

تحولات وکالت دادگستری و کانون وکلا؛ از تبعیت به استقلال، از استقلال به‌ تبعیت؟

ادامه مطلب ...

تحلیل نظرات مشورتی پیرامون نقض تکلیف علی الحساب مالیاتی وکلا

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
تحلیل نظرات مشورتی پیرامون نقض تکلیف علی الحساب مالیاتی وکلا

تحلیل نظرات مشورتی پیرامون نقض تکلیف علی الحساب مالیاتی وکلا

ادامه مطلب ...

نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی

نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی

ادامه مطلب ...

نقش وکیل دادگستری در حقوق امروز

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
نقش وکیل دادگستری در حقوق امروز

نقش وکیل دادگستری در حقوق امروز

ادامه مطلب ...

تحلیل انتقادی نظر ارشادی دادرس در دادرسی مدنی

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
تحلیل انتقادی نظر ارشادی دادرس در دادرسی مدنی

تحلیل انتقادی نظر ارشادی دادرس در دادرسی مدنی

ادامه مطلب ...

دعاوی جمعی و نقش آن ها در حمایت از حقوق مصرف کننده

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
دعاوی جمعی و نقش آن ها در حمایت از حقوق مصرف کننده

دعاوی جمعی و نقش آن ها در حمایت از حقوق مصرف کننده

ادامه مطلب ...

نقد لایحه اخیر وکالت

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
نقد لایحه اخیر وکالت

نقد و بررسی اجمالی لایحۀ جامع وکالت و مشاوره حقوقی مورخ 23 1 1393

ادامه مطلب ...

برخی نوآوری ها و ضعف های آیین دادرسی مدنی فراملی

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
برخی نوآوری ها و ضعف های آیین دادرسی مدنی فراملی

برخی نوآوری ها و ضعف های آیین دادرسی مدنی فراملی

ادامه مطلب ...

اجرای موثر رای مدنی

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
اجرای موثر رای مدنی

اجرای موثر رای مدنی

ادامه مطلب ...

شکایت ثالث به عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رای

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
شکایت ثالث به عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رای

شکایت ثالث به عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رای

ادامه مطلب ...

دادگستری و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
دادگستری و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات

دادگستری و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات

ادامه مطلب ...

مفهوم مرجع قضایی

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
مفهوم مرجع قضایی

مفهوم مرجع قضایی

ادامه مطلب ...

اصل ابتکار عمل خصوصی اصحاب دعوا در دادرسی مدنی و استثناها و قیدهای آن

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
اصل ابتکار عمل خصوصی اصحاب دعوا در دادرسی مدنی و استثناها و قیدهای آن

اصل ابتکار عمل خصوصی اصحاب دعوا در دادرسی مدنی و استثناها و قیدهای آن

ادامه مطلب ...

دعاوی مرتبط و ناکارآمدی مقررات مرتبط

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
دعاوی مرتبط و ناکارآمدی مقررات مرتبط

دعاوی مرتبط و ناکارآمدی مقررات مرتبط

ادامه مطلب ...

حدود وابستگی دعوای طاری به دعوای اصلی استقلال یا وابستگی آیینی؟

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
حدود وابستگی دعوای طاری به دعوای اصلی استقلال یا وابستگی آیینی؟

حدود وابستگی دعوای طاری به دعوای اصلی استقلال یا وابستگی آیینی؟

ادامه مطلب ...

اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی

اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی

ادامه مطلب ...

حقوق و اخلاق؛ اخلاق و دادرسی تأملاتی پیرامون اعتبار صدای ضبط شده بدون اخطار

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
حقوق و اخلاق؛ اخلاق و دادرسی تأملاتی پیرامون اعتبار صدای ضبط شده بدون اخطار

حقوق و اخلاق؛ اخلاق و دادرسی تأملاتی پیرامون اعتبار صدای ضبط شده بدون اخطار

ادامه مطلب ...