• شماره تماس

    02188822422 - 02188827865

  • آدرس

    تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف

مطالب و مقالات بخش تک نوشته ها

تاملی بر تبصرۀ مادۀ 48 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
تاملی بر تبصرۀ مادۀ 48 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394

تاملی بر تبصرۀ مادۀ 48 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394

ادامه مطلب ...

اصل تسلط طرفین و یک تجربۀ نویافته

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
اصل تسلط طرفین و یک تجربۀ نویافته

اصل تسلط طرفین و یک تجربۀ نویافته

ادامه مطلب ...

کاخ دادگستری، معماری و نحوه ساخت

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
کاخ دادگستری، معماری و نحوه ساخت

کاخ دادگستری، معماری و نحوه ساخت

ادامه مطلب ...

اداره جریان دادرسی؛ نقدی بر مواد 2 و 3 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
اداره جریان دادرسی؛ نقدی بر مواد 2 و 3 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه

اداره جریان دادرسی؛ نقدی بر مواد 2 و 3 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه

ادامه مطلب ...

مفهوم مادی و حقوقی ابلاغ صحیح و رعایت اصل رسیدگی ماهیتی در دو درجه و اصل رعایت حقوق دفاعی نقد تصمیم شمارۀ 729-24 5 1385 صادره از شعبۀ هجدهم

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
مفهوم مادی و حقوقی ابلاغ صحیح و رعایت اصل رسیدگی ماهیتی در دو درجه و اصل رعایت حقوق دفاعی نقد تصمیم شمارۀ 729-24 5 1385 صادره از شعبۀ هجدهم

مفهوم مادی و حقوقی ابلاغ صحیح و رعایت اصل رسیدگی ماهیتی در دو درجه و اصل رعایت حقوق دفاعی نقد تصمیم شمارۀ 729-24 5 1385 صادره از شعبۀ هجدهم

ادامه مطلب ...

بررسی تعداد 161 رای از آراء شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان تهران

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
بررسی تعداد 161 رای از آراء شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان تهران

بررسی تعداد 161 رای از آراء شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان تهران

ادامه مطلب ...

دربارۀ نظارت دیوان عالی کشور بر اعمال صحیح قوانین در محاکم

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
دربارۀ نظارت دیوان عالی کشور بر اعمال صحیح قوانین در محاکم

دربارۀ نظارت دیوان عالی کشور بر اعمال صحیح قوانین در محاکم

ادامه مطلب ...

دادرسی ها را آشفته تر نکنید !

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
دادرسی ها را آشفته تر نکنید !

دادرسی ها را آشفته تر نکنید !

ادامه مطلب ...

تامین در برابر دعوای اتباع بیگانه، اصل تسلط طرفین بر قلمرو موضوعی دعوا و راهکار نوین

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
تامین در برابر دعوای اتباع بیگانه، اصل تسلط طرفین بر قلمرو موضوعی دعوا و راهکار نوین

تامین در برابر دعوای اتباع بیگانه، اصل تسلط طرفین بر قلمرو موضوعی دعوا و راهکار نوین

ادامه مطلب ...

تامین دعوای واهی و اکنون چند نکته در این باره

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
تامین دعوای واهی و اکنون چند نکته در این باره

تامین دعوای واهی و اکنون چند نکته در این باره

ادامه مطلب ...

نقد قسمتی از مادۀ 34 قانون آیین دادرسی مدنی

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
نقد قسمتی از مادۀ 34 قانون آیین دادرسی مدنی

نقد قسمتی از مادۀ 34 قانون آیین دادرسی مدنی

ادامه مطلب ...

نقد لایحه حمایت از خانواده از منظر آیین دادرسی

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
نقد لایحه حمایت از خانواده از منظر آیین دادرسی

نقد لایحه حمایت از خانواده از منظر آیین دادرسی

ادامه مطلب ...