• شماره تماس

    02188822422 - 02188827865

  • آدرس

    تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف

مطالب و مقالات بخش قوانین و مقررات و طرح ها و لوایح مربوط به وکالت دادگستری

لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی

لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی ارسالی از دولت به تاریخ 30 شهریور 1393

ادامه مطلب ...

از نظام نامه اساسی وکلا مصوب 1300

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
از نظام نامه اساسی وکلا مصوب 1300

وکلای رسمی آن­هایی هستند که مطابق قانون تشکیلات و نظام نامۀ امتحانات به این سمت شناخته شده­اند

ادامه مطلب ...

قانون وکالت مصوب 25 بهمن ماه 1315

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
قانون وکالت مصوب 25 بهمن ماه 1315

قانون وکالت مصوب 25 بهمن ماه 1315

ادامه مطلب ...

پیش نویس لایحه قانون وکالت دادگستری منتسب به وکلا

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
پیش نویس لایحه قانون وکالت دادگستری منتسب به وکلا

پیش نویس لایحه قانون وکالت دادگستری منتسب به وکلا

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت رسمی پیشنهاد قوه قضاییه 1391

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
لایحه جامع وکالت رسمی پیشنهاد قوه قضاییه 1391

ماده 1ـ در اجرای بند 13 سیاستهای کلی نظام در امور قضائی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و مطابق آن تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای امور وکالت و کارشناسی و نظارت مستمر و پیگیر بر حسن اجرای آن با قوه قضائیه است سازمان وکلای رسمی بشرح مواد آتی تشکیل می‌شود

ادامه مطلب ...

از قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
از قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307

از تاریخ اجرای این قانون به بعد سوای وکلاء مجاز هیچ کس نمی‌تواند در جلسات محاکم عدلیه به سمت وکالت مداخله نماید ‌مگر به طور اتفاقی (‌منتهی سالی در سه دعوی)

ادامه مطلب ...

لایحۀ جامع وکالت رسمی مصوب 9 5 1392 هیات وزیران با تغییرات کمیسیون‌های اصلی و فرعی دولت

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
لایحۀ جامع وکالت رسمی مصوب 9 5 1392 هیات وزیران با تغییرات کمیسیون‌های اصلی و فرعی دولت

لایحۀ جامع وکالت رسمی مصوب 9 5 1392 هیات وزیران با تغییرات کمیسیون‌های اصلی و فرعی دولت

ادامه مطلب ...

طرح وکالت 1389 پیشنهاد مرکز پژوهش¬های مجلس شورای اسلامی

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
طرح وکالت 1389 پیشنهاد مرکز پژوهش¬های مجلس شورای اسلامی

طرح وکالت 1389 پیشنهاد مرکز پژوهش¬های مجلس شورای اسلامی

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت اتحادیه سراسری کانون¬های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت اتحادیه سراسری کانون¬های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت اتحادیه سراسری کانون¬های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

ادامه مطلب ...

پیش¬نویس کمیسیون ویژه قوانین منتخب کانون‌های وکلای دادگستری

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
پیش¬نویس کمیسیون ویژه قوانین منتخب کانون‌های وکلای دادگستری

پیش¬نویس کمیسیون ویژه قوانین منتخب کانون‌های وکلای دادگستری

ادامه مطلب ...

پیش¬نویس قانون وکالت تنظیم شده در کانون وکلای دادگستری منطقه فارس تشکیلات کانون

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
پیش¬نویس قانون وکالت تنظیم شده در کانون وکلای دادگستری منطقه فارس تشکیلات کانون

پیش¬نویس قانون وکالت تنظیم شده در کانون وکلای دادگستری منطقه فارس تشکیلات کانون

ادامه مطلب ...

اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب1334مصوب27 3 1388

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب1334مصوب27 3 1388

اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب1334مصوب27 3 1388

ادامه مطلب ...

دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 27 آئین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1386 رئیس قوه قضائیه

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 27 آئین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1386 رئیس قوه قضائیه

دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 27 آئین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1386 رئیس قوه قضائیه

ادامه مطلب ...

آیین¬نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 13 6 1381 رییس قوه قضاییه

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
آیین¬نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 13 6 1381 رییس قوه قضاییه

آیین¬نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 13 6 1381 رییس قوه قضاییه

ادامه مطلب ...

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری 17 1 1376

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری 17 1 1376

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری 17 1 1376

ادامه مطلب ...

قانون نحوه اصلاح کانونهای وکلاء دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب 16 7 1370 و قانون اصلاح ماده یک قانون نحوه اصلاح کانونهای وکلاء دادگستری 29 2 137

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
قانون نحوه اصلاح کانونهای وکلاء دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب 16 7 1370 و قانون اصلاح ماده یک قانون نحوه اصلاح کانونهای وکلاء دادگستری 29 2 137

قانون نحوه اصلاح کانونهای وکلاء دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب 16 7 1370 و قانون اصلاح ماده یک قانون نحوه اصلاح کانونهای وکلاء دادگستری 29 2 137

ادامه مطلب ...

لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلاء دادگستری ‌مصوب 20 3 1359 شورای انقلاب

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلاء دادگستری ‌مصوب 20 3 1359 شورای انقلاب

لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلاء دادگستری ‌مصوب 20 3 1359 شورای انقلاب

ادامه مطلب ...

لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری 5 12 1333

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری 5 12 1333

لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری 5 12 1333

ادامه مطلب ...

‌قانون وکالت ‌مصوب 20 شهریور ماه 1314

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
‌قانون وکالت ‌مصوب 20 شهریور ماه 1314

‌قانون وکالت ‌مصوب 20 شهریور ماه 1314

ادامه مطلب ...

از قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 19 ذیقعدۀ 1329 هجری قمری

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
از قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 19 ذیقعدۀ 1329 هجری قمری

از قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 19 ذیقعدۀ 1329 هجری قمری

ادامه مطلب ...