• شماره تماس

    02188822422 - 02188827865

  • آدرس

    تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف

جدید ترین عنوان ها

جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرا

نام نویسنده
جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرا

جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرا

ادامه مطلب ...

جلد دوم کتاب آیین دادرسی مدنی فرانسه

نام نویسنده
جلد دوم کتاب آیین دادرسی مدنی فرانسه

جلد دوم کتاب آیین دادرسی مدنی فرانسه م منتشر شد

ادامه مطلب ...

اجرای موثر رای و آیین اجرای محکومیت مالی

نام نویسنده
اجرای موثر رای و آیین اجرای محکومیت مالی

اجرای موثر رای و آیین اجرای محکومیت مالی منتشر شد

ادامه مطلب ...

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ ـ ۶ ۵ ۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی

نام نویسنده
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ ـ ۶ ۵ ۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ ـ ۶ ۵ ۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه به شماره 741-1394 3 26هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی

نام نویسنده
رای وحدت رویه به شماره 741-1394 3 26هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی

رای وحدت رویه به شماره 741-1394 3 26هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی

ادامه مطلب ...

قضا زدایی در پیگیری دعاوی مربوط به ثبت احوال

نام نویسنده
قضا زدایی در پیگیری دعاوی مربوط به ثبت احوال

قضا زدایی در پیگیری دعاوی مربوط به ثبت احوال

ادامه مطلب ...

رابطۀ میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت

نام نویسنده
رابطۀ میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت

رابطۀ میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 740 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تعیین میزان دیه از بین بردن طحال

نام نویسنده
رای وحدت رویه شماره 740 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تعیین میزان دیه از بین بردن طحال

رای وحدت رویه شماره 740 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تعیین میزان دیه از بین بردن طحال

ادامه مطلب ...

آیین دادرسی مدنی فرانسه به فارسی جلد دوم حاوی دفتر دوم تا ششم

نام نویسنده
آیین دادرسی مدنی فرانسه به فارسی جلد دوم حاوی دفتر دوم تا ششم

آیین دادرسی مدنی فرانسه به فارسی جلد دوم حاوی دفتر دوم تا ششم

ادامه مطلب ...

تاملی بر تبصرۀ مادۀ 48 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394

نام نویسنده
تاملی بر تبصرۀ مادۀ 48 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394

تاملی بر تبصرۀ مادۀ 48 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394

ادامه مطلب ...

تحولات وکالت دادگستری و کانون وکلا؛ از تبعیت به استقلال، از استقلال به‌ تبعیت؟

نام نویسنده
تحولات وکالت دادگستری و کانون وکلا؛ از تبعیت به استقلال، از استقلال به‌ تبعیت؟

تحولات وکالت دادگستری و کانون وکلا؛ از تبعیت به استقلال، از استقلال به‌ تبعیت؟

ادامه مطلب ...

تحلیل نظرات مشورتی پیرامون نقض تکلیف علی الحساب مالیاتی وکلا

نام نویسنده
تحلیل نظرات مشورتی پیرامون نقض تکلیف علی الحساب مالیاتی وکلا

تحلیل نظرات مشورتی پیرامون نقض تکلیف علی الحساب مالیاتی وکلا

ادامه مطلب ...

نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی

نام نویسنده
نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی

نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 735 هیات عمومی دیوان عای کشور، موضوع تغییر قاضی صادر کننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود

نام نویسنده
رای وحدت رویه شماره 735 هیات عمومی دیوان عای کشور، موضوع تغییر قاضی صادر کننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود

رای وحدت رویه شماره 735 هیات عمومی دیوان عای کشور، موضوع تغییر قاضی صادر کننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شمارۀ 736

نام نویسنده
رای وحدت رویه شمارۀ 736

عیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع

ادامه مطلب ...

نقش وکیل دادگستری در حقوق امروز

نام نویسنده
نقش وکیل دادگستری در حقوق امروز

نقش وکیل دادگستری در حقوق امروز

ادامه مطلب ...

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهد

نام نویسنده
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهد

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهد

ادامه مطلب ...

تحلیل انتقادی نظر ارشادی دادرس در دادرسی مدنی

نام نویسنده
تحلیل انتقادی نظر ارشادی دادرس در دادرسی مدنی

تحلیل انتقادی نظر ارشادی دادرس در دادرسی مدنی

ادامه مطلب ...

دعاوی جمعی و نقش آن ها در حمایت از حقوق مصرف کننده

نام نویسنده
دعاوی جمعی و نقش آن ها در حمایت از حقوق مصرف کننده

دعاوی جمعی و نقش آن ها در حمایت از حقوق مصرف کننده

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی

لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی ارسالی از دولت به تاریخ 30 شهریور 1393

ادامه مطلب ...