جلد دوم کتاب آیین دادرسی مدنی فرانسه م منتشر شد

عنوان قراردادی : فرانسه . قوانین و احکام
‏عنوان و نام پدیدآور : آیین دادرسی مدنی فرانسه دفتر نخست کد آیین دادرسی مدنی فرانسه .../ برگردان و پژوهش حسن محسنی؛ با دیباچه و مقدمه عباس کریمی ، لوئیک کادیه .
‏مشخصات نشر : تهران: شرکت سهامی انتشار‏‫، ‏‫۱۳۹۳‏-
‏مشخصات ظاهری : ج.
‏شابک : ‏‫۳۲۵۰۰۰ ریال‬‬‏‫:‭ 978-964-3253-16-5
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : ‏‫ص.ع به فرانسه:Code de procedure civile Francacise‭....‬‬
‏یادداشت : ‏‫ج.۱ (چاپ اول: ۱۳۹۱)(فیپا).‭‬‬
‏یادداشت : ج.۱:چاپ سوم.
‏یادداشت : ‏‫ج.۲ (چاپ اول: ۱۳۹۴).
‏یادداشت : کتابنامه.
‏مندرجات : ج.۲.دفترهای دوم تا ششم (به روز شده تا ۱۱ ژانویه ۲۰۱۵) و سه مقاله پیرامون «دادرسی مدنی در میان حقوق عمومی.../ با مقدمه‌ای از لوئیک کادیه، مجید غمامی .-
‏موضوع : آیین دادرسی مدنی -- فرانسه
‏شناسه افزوده : کریمی، عباس‏‫، ۱۳۴۳ -‏‬، مقدمه‌نویس
‏شناسه افزوده : کادیه، لوئیک
‏شناسه افزوده : Cadiet, Loïc
‏شناسه افزوده : محسنی، حسن، ۱۳۵۸ -، مترجم، گردآورنده
‏شناسه افزوده : شرکت سهامی انتشار
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭KJV۳۹۳۲/۳ ۱۳۹۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۳۴۷/۴۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۷۲۹۱۸۵

URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/124887/جلد-دوم-کتاب-آیین-دادرسی-مدنی-فرانسه/